Regulamin Roller Cup BACCARA II Maraton Rolkarski Ożarowa Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodniego

1. Cele zawodów

Celami Maratonu Roller Cup są:
• promocja Ożarowa Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Polsce i Europie
• wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Pucharu Polski
• upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski
• promocja zdrowego trybu życia
• promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze
• profilaktyka antyalkoholowa,
• stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

2. Organizatorzy

Poland Bike Ewa Mulawa
al. Armii Krajowej 64 12/49,
05-200 Wołomin
NIP 125-018-02-39,
nr tel. 502-319-213,
adres e-mail: polandbike@polandbike.pl

Fundacja Sport
ul. Paderewskiego 144d lok 209
04-438 Warszawa
KRS 0000458090
Adres e-mail: biuro@fundacjasport.pl

Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 pok. 109 jako odpowiedzialny za Puchar Polski

Koszty organizacji II Roller Cup pokrywają: organizator, współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędę się w dniu 13 lipca 2014 r. (niedziela) zgodnie z poniższym harmonogramem:
8.00-13.30 - zapisy w Biurze Zawodów
10.00 - bieg dla dzieci Mini Cross 2-4 lata - 300 m, 5-6 lat - 600 m
10.30-11.30 - zawody na dystansie Fan dla dzieci 7-10 lat na dystansie 1900 m (2 rundy po 950 m)
10.30-11.30 - zawody na dystansie Fan dla dzieci 11-15 lat na dystansie 6,2 km (1 runda)
12.00 - dekoracja Mini Cross i dystans Fan
12.30-13.30 - zawody na dystansie Fitness - 12,4 km (2 rundy)
14.00-17.00 - zawody na dystansie Maraton - 43,4 km (7 rund)
17.30 - dekoracja zwycięzców dystansów Fitness i Maraton
19.00 - zakończenie II Roller Cup Ożarowa Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zawody główne:

Trasa maratonu i dystansu fitness zostanie poprowadzona ulicami Poniatowskiego, Obrońców Warszawy , Floriana i Partyzantów Ożarowa Mazowieckiego oraz ulicami Strzykulską i Sochaczewską Powiatu Warszawskiego Zachodniego . Trasa jest bezpieczna. Nie ma na niej żadnych nawrotów oraz niebezpiecznych zjazdów. Stan nawierzchni asfaltowej bardzo dobry, tylko na odcinku ok. 200 m występuje kostka brukowa.

Na czas trwania zawodów trasa zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd przez pętlę dla samochodów i przejść dla pieszych będzie regulowane przez Policję, Straż Miejską i służby porządkowe organizatorów.

Start i meta dla dystansu Maratonu i Fitness zlokalizowane będą na ul. Poniatowskiego przy posesji nr. 7A

Zawody na dystansie Maraton odbywać się będą na pętli o długości 6,2 km.

Zawody na dystansie Fitness odbywać się będą na pętli o długości 6,2 km.

Mapka z przebiegiem pętli jest opublikowana na stronie www.rollercup.pl

Do pokonania dystansu Fitness wymagane jest przejechanie 2 pętli o dł. 6,2 km każda.

Do pokonania dystansu Maraton wymagane jest przejechanie 7 pętli o dł. 6,2 km każda.

Trasy zawodów posiadają atest PZSW.

4. Osoby funkcyjne

Sędzią Głównym zawodów jest sędzia delegowany przez PZSW.

5. Biuro zawodów, zgłoszenia i opłaty startowe

Biuro Organizatora Zawodów mieści się w Warszawie przy ul. Obozowej 60 w Hali Sportowej Koło i czynne jest w każdy wtorek, czwartek i piątek w godz. 12-18, tel. 502 319 213,
e-mail: biuro@fundacjasport.pl

W dniach 12-13.07.2014 roku Biuro Organizatora Zawodów będzie mieściło się w Ożarowie Mazowieckim, w pobliżu linii startu i mety, zlokalizowanych przy ul. Poniatowskiego 7A:
• w dniu 12.07.2014 - w godz. 10.00 - 19.00,
• w dniu zawodów 13.07.2014 – od godz. 8.00-do 30 min przed każdym startem.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej http://www.polandtime.pl do dnia 08.07.2014 do godz. 23:59. W dniach 09.07-13.07.2014 zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio w Biurze Organizatora Zawodów.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie. Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego - z winy poczty / banku. Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika uczestniczącego w zawodach.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, upominków oraz materiałów związanych z udziałem w zawodach będą odbywać się w godzinach pracy Biura Organizatora Zawodów od 9.07.2014.

Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed planowanym startem.

Zgłoszenia dzieci do biegów dziecięcych odbywać się będą w miejscu odbywania zawodów.

Start w zawodach jest płatny.

Na dystansie Fitness opłata startowa niezależnie od daty płatności wynosi 40 PLN.

Na dystansie Maraton opłata startowa wynosi:
• w dniach do 08.07.2014 r. - 80 PLN
• w dniach 09-13.07.2014 r. - 100 PLN opłata wyłącznie gotówką

Dla zawodników urodzonych w roku 1954 i starszych opłata startowa wynosi 40 PLN.

Dzieci do lat 15 (rok urodzenia 1999 i później) uczestniczące w biegach dziecięcych opłata startowa wynosi 30 zł

Dzieci do lat 6 zwolnione z opłaty startowej.

Opłatę startową do dnia 08.07.2014 r. należy uiścić na poniższy rachunek bankowy organizatora:
Poland Bike Ewa Mulawa ;
Millennium Bank: 46 1160 2202 0000 0002 6135 2508
lub gotówką w Biurze Organizatora Zawodów.

W dniach 09-13.07.2014 r. opłata startowa przyjmowana będzie wyłącznie gotówką w Biurze Organizatora Zawodów.

Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w II Roller Cup Ożarowa Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodniego na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję PZSW zostaną dopuszczeni do startu na podstawie posiadanej licencji.

W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom:
• 2 numery startowe + agrafki,
• chipy,
• komplet informacji startowych,
• napoje na trasie i mecie,
• posiłek regeneracyjny
• obsługę sędziowską,
• obsługę medyczną,
• obsługę Biura Organizatora Zawodów,
• bezpłatną szatnię,
• dla pierwszych 200 osób (dystans Maraton) i 100 pierwszych osób (dystans Fitness), które zgłoszą swój udział i dokonają opłaty startowej otrzymają pamiątkową koszulkę.

6. Pomiar czasu

Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy chipów aktywnych – oficjalnym czasem jest czas brutto. Pomiar czasu jest unikalny, przyjazny dla zawodników i nie jest stosowany obecnie nigdzie w Polsce poza cyklem zawodów Roller Cup.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma 2 chipy. Chipy nie będą wysyłane pocztą.

Posiadanie chipów jest warunkiem wystartowania w zawodach na dystansie Maraton i dystansie Fitness, oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Chipy należy zamocować (przykleić) na kasku po jego lewej i prawej stronie. Niewłaściwe zamocowanie chipów może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników maratonu na mecie zastosowany będzie foto finisz.

Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekroczy linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

Jeśli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.

Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczonych będzie 3 sędziów.

Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.

Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu i nie zwraca się do sędziego o sklasyfikowanie, nie zostaje on sklasyfikowany i jego nazwisko nie trafia do końcowej klasyfikacji zawodów. Obowiązują odrębne klasyfikacje dla kobiet i dla mężczyzn.

7. Klasyfikacje i nagrody

W zawodach Roller Cup będą prowadzona następujące klasyfikacje:
• Puchar Polski kobiet, mężczyzn na dystansie 43,4 km,
• kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia) na dystansie Maraton,
• kategorie open kobiet i mężczyzn na dystansie Fitness.

W kategorii Pucharu Polski kobiet i mężczyzn OPEN dekorowane i nagradzane będą pierwsze trzy miejsca. Wysokość nagród wynosi:
• za I miejsce – 700 PLN,
• za II miejsce – 500 PLN,
• za III miejsce – 300 PLN,

Nagrody są takie same w przypadku rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet.

Od nagród finansowych pobrany będzie podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Na dystansie Maraton, w kategoriach wiekowych zgodnych z poniższym wyszczególnieniem, miejsca I-III zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie męskie, dystans Maraton:
• Kategoria MMJ - od 16 do 17 lat (rok ur. 1997-1998)
• Kategoria MM1 - od 18 do 20 lat (rok ur. 1994-1996)
• Kategoria MM2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1984-1993)
• Kategoria MM3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1974-1983)
• Kategoria MM4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1964-1973)
• Kategoria MM5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1954-1963)
• Kategoria MM6 - od 61 do 70 lat (rok ur. 1944-1953) • Kategoria MM7 - od 71 lat (rok ur. 1943 i starsi)
• Kategoria open dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego

Kategorie kobiece, dystans Maraton:
• Kategoria MKJ - od 16 do 17 lat (rok ur. 1997-1998)
• Kategoria MK1 - od 18 do 20 lat (rok ur. 1994-1996)
• Kategoria MK2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1984-1993)
• Kategoria MK3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1974-1983)
• Kategoria MK4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1964-1973)
• Kategoria MK5 - od 51 lat (rok ur. 1963 i starsze)
• Kategoria open dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego

Na dystansie Fitness (nie klasyfikowanym w ramach Pucharu Polski) trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn otrzyma puchary i nagrody rzeczowe.

Na dystansie Fan, w kategoriach wiekowych zgodnych z poniższym wyszczególnieniem, miejsca I-III zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie chłopców, dystans Fan:
• Kategoria FC1 – od 7 do 8 lat (rok ur. 2006-2007)
• Kategoria FC2 – od 9 do 10 lat (rok ur. 2004-2005)
• Kategoria FC3 – od 11 do 12 lat (rok ur. 2002-2003)
• Kategoria FC4 – od 13 do 15 lat (rok ur. 1999-2001)

Kategorie dziewczynek, dystans Fan:
• Kategoria FD1 – od 7 do 8 lat (rok ur. 2006-2007)
• Kategoria FD2 – od 9 do 10 lat (rok ur. 2004-2005)
• Kategoria FD3 – od 11 do 12 lat (rok ur. 2002-2003)
• Kategoria FD4 – od 13 do 15 lat (rok ur. 1999-2001)

Na dystansie Mini Cross, w kategoriach wiekowych i dystansach zgodnych z poniższym wyszczególnieniem, miejsca I-III zostaną nagrodzone medalami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie chłopców, dystans Mini Cross:
• 300 m 2-4 lat chłopcy
• 600 m 5-6 lat chłopcy

Kategorie dziewczynek, dystans Mini Cross:
• 300 m 2-4 lat dziewczynki
• 600 m 5-6 lat dziewczynki

Dodatkowo pamiątkowe medale otrzyma:
• 100 pierwszych dzieci na dystansie Fan,
• 100 pierwszych zawodników na dystansie Fitness,
• 200 pierwszych zawodników na dystansie Maraton.

8. Informacje organizacyjne

Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

Limit czasu dla dystansu Maraton wynosi 3 godziny.

Limit czasu dla dystansu Fitness wynosi 1 godzinę.

Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
• SEKTOR I – (Maraton) zawodnicy (mężczyźni)
• SEKTOR II – (Maraton) zawodniczki (kobiety)

Uczestnicy biegu Fitness startują osobno. W uzasadnionych sytuacjach, Sędzia Główny zawodów może zmienić podaną powyżej kolejność startową informując o tym zawodników w formie słownej.

W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące biegi:
• bieg maratoński na dystansie 43,4 km – wszyscy uczestnicy którzy zadeklarowali w formularzu zgłoszeniowym swój udział w zawodach na tym dystansie. Prawo startu mają osoby urodzone w roku 1998 i starsze.
• bieg fitness na dystansie 12,4 km.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe (min. 2 szt.) przymocowane do:
• prawej nogawki spodenek / kombinezonu (1 szt)
• po prawej stronie na plecach (1 szt.)

Na dystansie Maraton prawo startu mają osoby urodzone w roku 1998 i starsze.

Dla dystansu Fitness nie obowiązują ograniczenia wiekowe.

Osoby niepełnoletnie nie posiadające licencji PZSW mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów wydelegowanych przez PZSW. Sędziowie będą się poruszać po trasie na motocyklach/skuterach/samochodach.

Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani

Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 17:30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu w Biurze Zawodów.

Punkty odżywiania będą znajdowały się w jednym miejscu na pętli. Na punkcie odżywiania znajdować się będą napoje zabezpieczone przez organizatora.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 2 chipy przytwierdzone do kasku z lewej i prawej strony. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją. Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowią podstawy do protestu.

Zawodnicy mogą występować indywidualnie, w drużynach międzynarodowych (sponsorowanych), narodowych lub klubowych.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku ochronnym. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowerowych.

Podczas wyścigu zawodnicy powinni mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

Dla wrotek dopuszcza się maksymalnie 6 kółek. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka. Dopuszcza się używanie wrotek z ruchomą szyną (clap skates).

Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane. Karą za tego typu zachowanie jest pisemne upomnienie lub bezpośrednia dyskwalifikacja.

Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi (techniki „train push” przy sprincie, „chasing push”, wypychanie zawodnika z grupy).

W przypadku naruszenia określonych powyżej zasad w celu zapewnienia przewagi zawodnikowi lub zawodnikom z tej samej drużyny, wyznaczona przez sędziego kara będzie mieć zastosowanie do wszystkich zawodników, których dotyczyło wykroczenie. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne upomnienie (jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów), lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.

Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami.

Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.

Celem zapewnienia równych warunków rywalizacji, kobiety nie biorą udziału w zawodach dla mężczyzn i nie wolno im poruszać się bezpośrednio za mężczyznami. W przypadku gdy jedna lub więcej kobiet dogania mężczyzn, mężczyźni ci uważani są za zdublowanych i muszą zajmować pozycje za kobietami, które ich wyprzedziły. Mężczyznom nie wolno zajmować pozycji wewnątrz grupy kobiet, nie wolno im również ani utrudniać, ani ułatwiać jazdy kobietom. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu. Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić jazdy po przerwie. W przypadku neutralizacji różnice czasowe pomiędzy grupami powinny być respektowane podczas wznawiania wyścigu. Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku ucieczek, różnice czasowa są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.

Nie przyjmuje się protestów zawodników, którzy uważają się za pokrzywdzonych w wyniku neutralizacji.

Szatnie zawodników będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu . Depozyt na rzeczy zlokalizowany będzie w pobliżu mety, na terenie zewnętrznym zadaszonym i oznakowanym banerem "DEPOZYT". Zawodnicy oddają rzeczy do depozytu zapakowane w worki, oznakowane dodatkowym kuponem z nazwą "Depozyt" przy numerze startowym, najpóźniej na 15 minut przed planowanym startem. Rzeczy wartościowe (dokumenty, pieniądze, klucze) nie będą przyjmowane do depozytu. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.

Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje.

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów CERS i regulaminu Długodystansowych Pucharu Polski.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Na stronie internetowej zawodów zamieszczone będą informacje (dane kontaktowe) do polecanych przez Organizatora obiektów. Możliwe jest także korzystanie z innej bazy noclegowej. Uczestnicy mogą korzystać z ich usług we własnym zakresie.

Wszyscy uczestnicy zawodów mogą skorzystać z bezpłatnych masaży wykonywanych na terenie miasteczka rolkarskiego.

9. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:
• stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
• przekroczenia limitu czasu,
• niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
• przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
• ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
• nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
• złamania zasad bezpieczeństwa,
• nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
• nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
• pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w zawodach ( np. asysta rowerowa),
• startu w niewłaściwej kategorii wyścigu jak i startu z niewłaściwego sektora startowego.
• nie pokonania odpowiedniej liczby okrążeń trasy.

10. Protesty

Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego i dyrektora zawodów.

Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. W odniesieniu do pozostałych wyników (nieoficjalnych) dopuszcza się wnoszenie protestów w terminie do dnia 13.07.2014 roku bez konieczności uiszczenia kaucji w wysokości 300 zł. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu. Po 13.07.2014 roku wyniki traktowane są jako oficjalne i w takiej formie ogłoszone zostaną na stronie www.polandtime.pl.

Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny.

Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Organizatora Zawodów.

W przypadku dyskwalifikacji, zawodnik traci prawo złożenia protestu.

11. Imprezy towarzyszące

W ramach organizowanych zawodów w dniu 13.07.2014 r. odbywać się będą następujące imprezy towarzyszące:
• dziecięce zawody wrotkarskie,
• targi wrotkarskie i sportowe,
• pokazy jazdy Freestyle na rolkach,
• szkółka wrotkarska.

Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.

12. Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

Organizator zapewnia podstawowe ubezpieczenie sportowe NNW.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora i Sędziego Głównego Roller Cup.

Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Poland Bike Ewa Mulawa z siedzibą w Wołominie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.) swoich danych osobowych na potrzeby rozgrywania zawodów w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo swojego wizerunku. Uczestnik zawodów udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z maratonem.

Istnieje możliwość skorzystania za odpłatnością z pływalni miejskiej oddalonej o niecały kilometr od linii startu i mety.

Istnieje indywidualna możliwość załatwienia noclegów w Ożarowie Mazowieckim w bazie noclegowej, która jest podana w załączniku do regulaminu.

Dojazd do Ożarowa Mazowieckiego:
• pociągiem z Warszawy w kierunku : Sochaczew-Łowicz,
• autobusem MZK z Warszawy: linia 713 do przystanku Sanktuarium,
• autostradą A-2 ( zjazd w węźle Pruszków w kierunku na Ołtarzew, a następnie w Ołtarzewie skręt w prawo na światłach w ul. Poznańską i ul Poznańską jechać do świateł przy pływalni miejskiej , na których należy skręcić w lewo i poszukiwać miejsca do zaparkowania samochodu),
• drogą ekspresową S-6, zjazd na Poznań. Jadąc ul. Poznańską należy skręcić w prawo na światłach przy pływalni miejskiej i następnie poszukiwać miejsca do zaparkowania samochodu.

Istnieje możliwość zamówienia w telewizji MISERICORDIA obszernej, profesjonalnej, odpłatnej relacji z imprezy (na DVD) .

Organizator zapewnia obszerną, profesjonalną relację fotograficzną, która będzie dostępna na stronie zawodów.

DNI GODZIN MINUT SEKUND